پرایمر بتونه اپوکسی

کد محصول MEP900

شرح محصول

ماهلا MEP900  از دو جزء رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمین تشکیل شده که به هنگام مصرف با هم مخلوط گشته و استفاده می گردد. این محصول فاقد رنگدانه  بوده و از گرانروی پائینی بر خوردار است .  با توجه به قابلیت جذب بتون توصیه می گردد که این پرایمر در دو لایه اعمال گردد که لایه اول یک نفوذ ابتدایی انجام داده  و لایه دوم باعث سیراب شدن سطح بتون می شود و ضریب اطمینان را بالا می برد. نظر به گرانروی پایین  اجزاء قابلیت نفوذ خوبی  در خلل و فرج بتون دارد و با بهبود اتصالات مکانیکی موجب با لا بردن چسبندگی در کل سیستم روکش می گردد.  این پرایمر قابلیت اجرا  برروی سطوح سیمانی ( سیمان کهنه و سیمان تازه ) و پلاستر را دار می باشد و همراه با روکش، سیستم مقاومی در برابر سایش، مواد شیمیایی و ضربه ایجاد می نماید.