ورنی اپوکسی

کد محصول :MEP901

ماهلا  MEP901بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمین می باشد. از این ورنی به منظور زیبایی ظاهر کار و محافظت سطح استفاده می شود. این محصول بعد از تشکیل فیلم در محیط های خورنده و شرایط سخت از جمله در برابر حلال ها، آب نمک،‌اسید های رقیق، محلول های قلیایی،‌روغن های معدنی، هیدروکربورهای آلیفاتیک و شوینده ها مقاومت خوبی داشته و چسبندگی عالی، مقاومت سایشی خوب، عدم خش پذیری، ضربه پذیری مناسب، مقاومت در برابر خراش، و قابلیت تحمل شوک های مکانیکی را دارا می باشد. با توجه به خواص ذکر شده از این ورنی در پوشش کف سالن ها ،‌سوپر مارکت ها، کتابخانه ها، حمام ها، سطوح کشتی و کارخانجات دارویی و بهداشتی استفاده می گردد. از دیگر موارد استفاده از این ورنی،‌ایجاد یک پوشش لعابی بر روی سیمان و بلوک های سیمانی می باشد.