رنگ رویه اپوکسی فنولیک

کد محصول : MEF1100

شرح محصول

رنگ MEF1100 ماهلا  بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده با رزین فنولیک و سخت کننده آمین طراحی و فرموله گردیده است. این نوع رنگ در هر دو حالت خشک و غوطه وری، مقاوت شیمیایی بسیار خوبی در مقابل محدوده وسیعی از مواد شیمیایی از خود نشان می دهد. حداکثر دمای کاربردی رنگ اپوکسی فنولیک در حالت خشک معادل˚C  ۱۶۰ و در حالت غوطه وری C°۷۰می باشد.