آستری زینک ریچ اپوکسی سه جزئی

کد محصول : MEP530

شرح محصول

رنگ MEP530 ماهلا  بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید طراحی و فرموله گردیده است و پودر روی آن به صورت مجزا به عنوان جزء سوم ارائه می گردد. این آستری کلیه خواص آستری زینک ریچ اپوکسی دوجزئی را دارا می باشد از جمله چسبندگی عالی، دوام، سختی و خواص محافظتی را دارا می باشد.از خواص این محصول حفاظت کاتدی توسط پودر روی می باشد که در صورت آسیب دیدن فیلم رنگ، از گسترش خوردگی و خرابی جلوگیری می نماید. این آستری به سرعت خشک شده و پس از مدت کوتاهی آماده اعمال لایه بعدی می شود. نظر به این که پوشش های اپوکسی تمایل به گچی شدن دارند، و این امر سبب کاهش چسبندگی بین لایه ای می شود، لازم است که در فاصله زمانی توصیه شده، لایه رویه برآن اعمال شود. بدیهی است در صورت طولانی شدن فاصله زمانی اعمال رویه به منظور ایجاد چسبندگی بیشتر و حذف لایه گچی شده، باید سطح را به شکل مناسبی آماده سازی نمود.